;

Gaeilge

Paul Conroy GAA Gaeilge
Paul Conroy GAA Gaeilge

Tacaíonn Cumann Lúthchleas Gael le cur chun cinn na Gaeilge, an damhsa Ghaelaigh, an cheoil, na hamhránaíochta agus an chultúir Ghaelaigh i gcoitinne. Chun an ról sin a chomhlíonadh tá struchtúir éagsúla i bhfeidhm ag Cumann Lúthchleas Gael.

Tá Coiste Náisiúnta na Gaeilge lonnaithe i bPáirc an Chrócaigh chun polasaí a fhorbairt chun an Ghaeilge a chur chun cinn go praiticiúil i gcomhar leis an Oifigeach Gaeilge. Foilsíodh Straitéis Chumann Lúthchleas Gael don Ghaeilge ag Comórtas Peile na Gaeltachta i mí an Mheithimh 2019 (is féidir í a íoslódáil ar an leathanach seo).

Tá Oifigeach Forbartha Gaeilge lánaimseartha ann a chuireann an Ghaeilge chun cinn sa Chumann go náisiúnta. Tá Oifigeach Gaeilge lánaimseartha i gcúige Uladh, freisin.

Tá coistí i ngach contae agus i ngach cúige.

Tá sé de dhualgas ar gach club sa tír Oifigeach Gaeilge/Cultúir a cheapadh.

Tá dhá leabhrán ann le treoir agus cabhair a thabhairt do na hOifigigh sin – ‘An tOifigeach Gaeilge sa Chlub’ agus ‘Leabhrán Téarmaí Gaeilge’. D’fhoilsigh Coiste Náisiúnta na Gaeilge na leabhráin sin.

Tugann an tOifigeach Gaeilge i gcomhar le Coiste Náisiúnta na Gaeilge cabhair agus tacaíocht d'eagrais eile a bhíonn ag cur chun cinn na Gaeilge. Is iad seo a leanas baill reatha Choiste Náisiúnta na Gaeilge:

Gráinne McElwain, Naomh Anna Leitir Móir, Gaillimh

Jamie Ó Tuama, Rúnaí, Dún Doire, An Mhí

Sinéad Ní Fhionnagáin, CLG Fhine Ghallainn, Áth Cliath

Tomás Rua Ó Cadhla, CLG Dhún na Mainistreach-Baile na Cúirte, Port Láirge

Frainc Mac Cionnaith, Cill Chua, Co. an Dúin

Liam Ó Laochdha, (An Mhumhain) CLG Eochaill, Co. Chorcaí

Tricia Ní Chearra, (Ulaidh) CLG Sheáin Uí Mháirtín, An Dún

Séamus Ó Mídheach, (Laighin) CLG Ard Cloch, Co. Chill Dara

Barra Mac Thiarnáin, (Connachta) CLG Chill Tiobraid, Co. Liatroma

Is féidir breis eolais faoi ról na Gaeilge i Cumann Lúthchleas Gael a fháil ó Pháirc an Chrócaigh ach teagmháil a dhéanamh le Jamie Ó Tuama ag 087 9505695 / 01 8192941 nó tríd an ríomhphost ag jamie.otuama@gaa.ie.