Plean CLG don Fháinne Fógartha
Plean CLG don Fháinne Fógartha

Paul Conroy agus Declan Hannon ceaptha mar Ambasadóirí ar Phlean CLG don Fháinne


Ceapadh Paul Conroy, Gaillimh, agus Declan Hannon, Luimneach, mar Ambasadóirí ar phlean Chumann Lúthchleas Gael an Fáinne a chur chun cinn i measc bhaill an Chumainn ag ócáid i bPáirc an Chrócaigh le gairid. Tá Gaeilge ag na mílte ball a bhíonn ag freastal ar na cluichí Gaelacha ach níl aon bhealach acu daoine eile a bhfuil Gaeilge acu a aithint. Réiteodh leithéidí an Fáinne é sin. Is i gcomhar le Gael Linn agus le Conradh na Gaeilge, an dá eagraíocht Ghaeilge a chuireann fáinní ar fáil, atá an feachtas seo á eagrú.

Cainteoir líofa é Paul Conroy a tógadh le Gaeilge agus is eisean a ceapadh mar Ambasadóir ar an bhFáinne Óir. Declan Hannon, a bhfuil an ‘cúpla focal’ aige, a ceapadh mar Ambasadóir ar an bhFáinne Airgid agus é de rún aige daoine ar bheagán Gaeilge a spreagadh lena labhairt.

‘Tá an Ghaeilge le feiceáil gach áit i gCumann Lúthchleas Gael. Bíonn sí le feiceáil ar na geansaithe, ar na comharthaí timpeall na staide agus, ar ndóigh, bíonn sí le cloisteáil nuair a chastar Amhrán na bhFiann. Is rud annamh é sin agus tá freagracht orainn ár dteanga a spreagadh agus a chur chun cinn. Is minic a thagann daoine suas chugam ag inseacht dom faoin ngrá atá acu don Ghaeilge agus deireann siad liom go bhfuil siad ag iarraidh í a fhoghlaim arís.’

Paul Conroy, Gaillimh

‘Ba cheart dúinn uilig a bheith fíorbhródúil as ár dteanga náisiúnta agus as ár dteanga dúchais. Is cuid dár n-oidhreacht agus dár gcultúr í. Úsáidigí an ‘cúpla focal’ chomh minic agus is féidir. Beatha teanga í a labhairt!’

Declan Hannon, Luimneach

Tá imeachtaí agus comórtais beartaithe do na míonna amach romhainn le daoine a spreagadh chun an Fáinne a chaitheamh agus spreagfar baill ó chuile chearn den tír a bheith páirteach san fheachtas.

Ag fógairt oifigiúil an phlean dúirt Uachtarán Chumann Lúthchleas Gael, Seán Ó hÓráin, atá ag freastal ar ardrang Gaeilge i bPáirc an Chrócaigh faoi láthair;

‘Tá ról lárnach ag na nGaeilge i gCumann Lúthchleas Gael agus tá seifteanna dearfacha den chineál seo iontach le daoine a spreagadh chun Gaeilge a labhairt. Gach seachtain, bíonn Gaeilgeoirí ag freastal ar chluichí de chuid an Chumainn agus níl aon amhras faoi ach go mbeadh níos mó Gaeilge á labhairt ag na cluichí dá gcaithfí an Fáinne agus dá mbeadh bealach ag daoine Gaeilgeoirí eile a aithint.’

Is féidir fáinní a cheannach ó Gael Linn ag https://siopa.gael-linn.ie/ga/an-fáinne agus ó Chonradh na Gaeilge ag https://www.cnag.ie/ga/scoileanna/acmhainní-scoile/fainne.html

>