Ráth Tó - Curaidh Shinsir Peile na Mí 2019
Ráth Tó - Curaidh Shinsir Peile na Mí 2019

Do Chlub, Do Chontae #2 – CLG Ráth Tó, An Mhí


Tá CLG Ráth Tó suite i ndeisceart chontae na Mí agus cuireann an Club cluichí ar fáil d’óg agus d’aosta fud fad an bhaile agus an cheantair máguaird. Cuirtear beagnach caoga foireann chun páirce gach bliain ina n-áirítear foirne iomána, peile, camógaíochta agus foirne peile na mban. 

Is ag ceartlár an phobail atá an Club, dar ndóigh, mar a mhínigh Ciara Nic Cába, ball de chuid an Chlub: 

‘’Is cuid lárnach den cheantar é Cumann Lúthchleas Gael anseo i Ráth Tó. Déanann sé maitheas don fholláine mar buaileann daoine lena chéile go rialta ag traenáil le haghaidh spóirt dhifriúla, nó sa chlubtheach ag imeachtaí sóisialta, ar nós: ócáidí tiomsaithe airgid.‘’

Is mar chumann iomána a bunaíodh CLG Rath Tó sa bhliain 1903 agus níor thosaigh siad ag cur foirne peile chun páirce go dtí 1956. Ó shin i leith, tá freastal iontach á dhéanamh acu ar lucht peile sa cheantar agus tháinig ceann de bhuaicphointí an chlub anuraidh nuair a bhuaigh siad Craobhchomórtas Sinsir Peile na Mí don chéad uair. Ábhar mór bróid a bhí sa méid sin don chlub, dar ndóigh.

I dtús aimsire ba iad na dathanna gorm agus bán a chaitheadh Rath Tó ach thart ar 1950 d’athraigh siad go gorm agus buí. Deirtear go raibh tionchar mór ag na Tiobraidigh ar an gcinneadh sin!

Bhuaigh go leor imreoirí ón gclub Craobhacha Sinsir Iomána le Cumann Naomh Pádraig sna caogaidí. Cuireadh an Cumann sin ar bun le go bhféadfadh imreoirí ó chlubanna sóisir timpeall an cheantair imirt ag an leibhéal is airde. Ag an am ní raibh ach trí fhoireann shinsir i gcontae na Mí. I measc na gclubanna eile a raibh imreoirí dá gcuid ag imirt le Naomh Pádraig bhí Cill Táile, An Scrín agus Droim Rí.

Bunaithe: 1903

Dathanna: Gorm agus Buí

Líon Ball: 1,199 ( 699 Faoi aois agus 500 Fásta)

Craobhacha Sinsir Peile: 2019

Craobhacha Sinsir Iomána: 1963

Laochra móra de chuid an chlub: Bill Eiffe – bhuaigh sé Craobh Shóisir Peile na Mí i 1970 and Craobh Shinsir Iománaíochta na Mí i 1963 le Ráth Tó. Ba é an chéad imreoir as Ráth Tó chun imirt le peileadóirí sinsir na Mí. Bhuaigh sé Craobhacha Sóisir na hÉireann leis an Mí sa pheil agus san iománaíocht. Bhuaigh sé craobh sa tSraith Náisiúnta san iománaíocht ,freisin.

Ainmníodh láthair an chlub i ndiaidh Seán Eiffe – imreoir mór le rá le Ráth Tó ag gach leibhéal go dtí gur cailleadh go tragóideach é, nuair a bhí sé ar dualgas oíche amháin leis an nGarda Síochána i mí na Nollag 2001.

Imreoirí Reatha Idirchontae –

Peil: Brian Mac Mathúna, Conor Mac Giolla, Joey De Bhailís, Eamon De Bhailís, Daithí Mac Gabhann.

Iománaíocht: Jack Mac Gabhann, Gavin Mac Gabhann, Pádraic Ó hAnracháin, Colm Ó Riordáin, Darragh Ó Ceallaigh, Cian Ó Ceallaigh

Peil na mBan: Emma Nic Giolla, Katie Newe

Camógaíocht: Áine Nic an Oirchinnigh, Áine Nic Dhabhuic, Amy Ní Ghamhna, Louise Ní Ghamhna

Níl aon tinteán mar do thinteán féin. Do Chlub, Do Chontae!

Gluais / Glossary

an ceantar máguaird – the surrounding areaceartlár an phobail – the core of the communityócáidí tiomsaithe airgid – fundraisers Ó shin i leith – Since thenI dtús aimsire – In the beginningCinneadh – decisionláthair an chlub – the club sitemór le rá – famoustragóideach – tragically ar dualgas – on duty