Tá Cú agus Cuaille ar ais arís!
Tá Cú agus Cuaille ar ais arís!

‘Cuaille’ – Iris Ghaeilge CLG ar fáil anois


Seo chugaibh an chéad eagrán de iris nua Ghaeilge Chumann Lúthchleas Gael. Iris í a bheidh ar fáil ar líne, ceithre huaire sa bhliain. Is ar fhoghlaimeoirí Gaeilge agus ar chainteoirí líofa Gaeilge atá sí dírithe go príomha ach tá míreanna ann atá feiliúnach do lucht meánscoileanna, freisin. Tá cluastuiscint agus dhá léamhthuiscint in eagrán na míosa seo!

Sa chéad eagrán seo de ‘Cuaille’ cuireann ‘Cú’ na hailt ‘Ár gCluichí, Ár Laochra’, ‘Do Chlub, Do Chontae’, Crosfhocal, Cuardach Focal, 10 gCeist CLG Ort chomh maith le hailt ó Liam de Lása, Mártan Ó Ciardha, podchraoladh i gcomhar leis an Spota Dubh, alt faoi Scór agus go leor leor eile inár láthair.

Bainigí taitneamh as Cú agus Cuaille. Is féidir an iris a íoslódáil anseo !

Gluais / Glossary

Iris – magazine ar líne – online líofa – fluent go príomha – primarily míreanna – items feiliúnach – suitable lucht meánscoileanna – secondary school goers podchraoladh – podcast i gcomhar le – in conjunction with íoslódail – download