CLG ag Ceiliúradh Sheachtain na Gaeilge
CLG ag Ceiliúradh Sheachtain na Gaeilge

Bíodh gach seachtain ina ‘Seachtain na Gaeilge’ le GAAgaeilge!


Le Jamie Ó Tuama, Oifigeach Forbartha Gaeilge Chumann Lúthchleas Gael

Tá Seachtain na Gaeilge thart ach ní hionann sin is a rá gur cheart dúinn éirigh as an nGaeilge go dtí mí Márta na bliana seo chugainn! Eagraíodh go leor imeachtaí i gclubanna de chuid CLG fud fad na tíre le linn Sheachtain na Gaeilge i mbliana agus bhí cúigí, contaetha, clubanna agus baill páirteach sa chomhrá ar líne a eagraíodh ag an haischlib #GAAgaeilge. Ná cuirimis deireadh leis an gcomhrá anois! Coinnímis orainn ón gclub aníos ag cur chun cinn na Gaeilge inár gcuid clubanna agus inár gcuid pobal. Bíodh an Ghaeilge ag croílar ár gclubanna agus ár gCumainn!

Tá Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha lárnach i gcur chun cinn na Gaeilge sna clubanna agus tá os cionn 150 club cláraithe leis an scéim go dtí seo i mbliana. Scéim í do chlubanna CLG atá á riar ag Glór na nGael i gcomhar le Cumann Lúthchleas Gael. Ní hamháin gur scéim aitheantais í do chlubanna a chuireann an Ghaeilge chun cinn, ach, is scéim í ina gcuirtear cistí miondeontas ar fáil do na clubanna atá cláraithe léi chun cabhrú leo tograí éagsúla Gaeilge a eagrú. Tá gach eolas faoin bhFondúireacht ar fáil anseo: Mara bhfuil do chlub cláraithe, cláraigh go beo iad!

Bíonn an Ghaeilge le feiceáil ar ardáin chumarsáide CLG ar bhonn laethúil. Foilseofar iris nua Ghaeilge an Chumainn don chéad uair i mí Aibreáin agus cuirfear an iris seo ar fáil uair sa ráithe. Leanfaidh muid orainn ag cur podchaoltaí Gaeilge ar fáil i gcomhar leis an An Spota Dubh ó Raidió na Life. Leanfaidh muid orainn ag foilsiú alt Gaeilge i Nuachtlitir na gClubanna gach mí. Leanfaidh muid orainn ag cur míreanna de chuid GAANOW Rewind ar fáil ina mbíonn an tráchtaireacht i nGaeilge. Bíonn an nuacht is deireanaí GAAgaeilge le fáil ar rannóg chultúir agus Ghaeilge shuíomh idirlín CLG anseo:

Bronntar Gradam Mhic Con Mídhe don phíosa iriseoireachta Gaeilge is fearr a bhaineann le cúrsaí CLG gach bliain. Bronnann Uachtarán Chumann Lúthchleas Gael ‘Gradam Gaeilge an Uachtaráin’ ar dhuine a bhfuil éachtaí saoil déanta acu i gcur chun cinn na Gaeilge sa Chumann gach bliain, freisin.

Bíonn turais ar Pháirc an Chrócaigh ar fáil do ghrúpaí móra ach iad a lorg ó Mhúsaem Pháirc an Chrócaigh. Bíonn comórtas scríbhneoireachta Gaeilge á reáchtáil ag an Músaem gach bliain, freisin. Bíonn iarratais Ghaeilge – idir amhráin, nuachleasanna agus scéalaíocht/aithriseoireacht – ag babhtaí de chuid Scór. Eagraítear na comórtais seo go dátheangach agus bíonn go leor Gaeilge le cloisteáil ag Scór i gcónaí. Tugtar rogha do gach dalta idirbhliana a dhéanann an clár ‘Ceannairí don Todhchaí’ nó ‘Future Leaders’ é a dhéanamh go hiomlán trí Ghaeilge.

Bíonn Cúl Camps ar fáil trí Ghaeilge ach an t-éileamh a bheith ann ó chlubanna. Tá acmhainní cóitseála Gaeilge, ‘Céim Ar Aghaidh’ ar fáil do mhúinteoirí agus do chóitseálaithe anseo:

#GAAgaeilge Abú!
#GAAgaeilge Abú!

Tacaíonn Cumann Lúthchleas Gael le hobair eagraíochtaí Gaeilge ar bhealaí éagsúla– le Seachtain na Gaeilge, le Raidió na Gaeltachta, le hOireachtas na Gaeilge, le Glór na nGael, le Conradh na Gaeilge agus le Raidió na Life i measc eagraíochtaí eile.

Ní féidir gabháil go Páirc an Chrócaigh gan an Ghaeilge a chloisteáil ó Jerry Grogan, fear tí Pháirc an Chrócaigh ar laethanta cluichí. Ní feidir gabháil go cluiche i bPáirc an Chrócaigh gan ailt Ghaeilge a léamh sa chlár oifigiúil ó Mhártan Ó Ciardha nó ó Mhac Dara Mac Donncha, gan Ghaeilge a léamh i dTeachtaireacht an Uachtaráin agus gan í a fheiceáil i gCúinne na nÓg sa chlár. Tá comharthaíocht dhátheangach le feiceáil ar fud na staide agus ar an scáileán mór – gan trácht ar shúil an tseabhaic nó 'Hawkeye'!!

Bhí ‘Lá Mór na Gaeilge’ ar siúl ag Cluichí Ceannais na hÉireann le cúpla bliain anuas áit a raibh an Ghaeilge fite fuaite in imeachtaí uile an lae – ar an scáileán mór, sa chlár, siamsaíocht leathama ar an bpáirc, fáinní crochta ar fud na staide, sa cheol a chasadh sa staid ar an lá agus i go leor leor bealaí eile. Bhí os cionn 70,000 duine i lathair ag an ócaid seo dhá bhliain ó shin. Tá muid an súil go mór le ‘La Mór na Gaeilge’ arís i mbliana!

D'imir os cionn 600 gasúr Gaeltachta agus Gaelscoile i bPáirc an Chrócaigh i mbliana mar chuid de na GAAgaeilge Go Games. Eagrófar na GAA Go Games arís go luath.

Ceaptar Oifigeach Gaeilge i ngach contae gach bliain agus bíonn áit ag an té a cheaptar ar Bhord an Chontae. Bíonn Oifigeach Gaeilge le ceapadh i ngach club, freisin. Tá Oifigeach Gaeilge lánaimseartha i gcúige Uladh. Tá Oifigeach Forbartha Gaeilge CLG i bPáirc an Chrócaigh. Tá Coiste Náisiúnta Gaeilge CLG ann.

Sheol Uachtarán Chumann Lúthchleas Gael Straitéis CLG don Ghaeilge ag Comórtas Peile na Gaeltachta i gCorca Dhuibhne anuraidh. Tá an Ghaeilge lárnach i bhforógra nua an Chumainn – Tá Áit Dúinn Uilig Ann. Tá feachtas ar bun ag an gCumann le cúpla bliain anuas lena gcuid ball a ghríosadh leis an bhfáinne a chaitheamh. Seoladh an feachtas seo i gcomhar le Gael Linn agus le Conradh na Gaeilge – an dá eagraíocht a chuireann an fáinne ar fáil.

Tá blaisín beag de na rudaí a dhéanann Cumann Lúthchleas Gael chun an Ghaeilge a chur chun cinn le feiceáil thuas. Coinnímis orainn ag cur na Gaeilge ag croílar ár gCumainn. Eagraímis ócáidí agus imeachtaí Gaeilge ag leibhéal an chlub, an chontae, an chúige agus go náisiúnta ó cheann ceann na bliana. Déanimis ceiliúradh ar ár dteanga náisiúnta, ní hamháin le linn Sheachtain na Gaeilge, ach le linn na bliana ar fad agus bainimis leas as na rudaí atá againn cheana féin. #GAAgaeilge abú!