Éamonn Óg Ó Donnchadha
Éamonn Óg Ó Donnchadha

Ár gCluichí, Ár Laochra #4 – Éamon Óg Ó Donnchadha


San eagrán is deireanaí seo de Ár gCluichí, Ár Laochra, cuireann muid 20 ceist sciobthaí ar Éamon Óg Ó Donnchadha, iománaí óg de chuid na Mí, atá réidh aghaidh a thabhairt ar na dúshláin éagsúla a bhaineann le Corn Chríostóir Uí Rinn a bhuachan lena chontae.

‘Tá an Ghaeilge fíorthábhachtach i mo shaol mar is cuid lárnach de mo theaghlach, mo phearsantacht agus mo chultúr í agus cuireann sé ríméad orm go bhfuil sí agam agus go bhfuil mé in ann í a labhairt le daoine eile.’

Éamon Óg Ó Donnchadha, Bealtaine 2019

Cuir aithne níos fearr ar fhear Ghaeltacht Ráth Chairn anseo thíos!

Ainm: Éamon Óg Ó Donnchadha

Aois: 22

Club: Clann na nGael

Contae: An Mhí

An scannán is fearr leat? Aon cheann ó shraith Harry Potter.

An banna ceoil is fearr leat? Lúnasa.

An áit is fearr leat? An Fhrainc.

An bia is fearr leat? Bradán.

An t-imreoir ab fhearr leat nuair a bhí tú óg: Eoin Kelly (Tiobraid Árann).

An chéad chuimhne CLG atá agat: Ag traenáil faoi 10 sa pháirc i Ráth Chairn.

An chéad uair ar imir tú le do chontae: Anuraidh.

An t-imreoir is fearr le himirt leat: Damien Healy.

An t-imreoir is fearr le himirt i do aghaidh: Tommy ’Jogger’ Doyle.

An cluiche is fearr a d’imir tú riamh: Cluiche Ceannais Chraobh na Mionúr leis an gclub.

Buaicphointe do shaoil imeartha le do chontae go dtí seo: Mo chéad chluiche craoibhe ag imirt leis an gcontae anuraidh i gcoinne Aontroma.

Buaicphointe do shaoil imeartha le do chlub go dtí seo: Corn Idirmheánach na Mí a bhuachaint, corn faoi 21 agus corn na mionúr a bhuachaint sa bhliain chéanna.

An duine is mó a raibh tionchar aige/aici ar do shaol imeartha go dtí seo: Mo athair agus Ciarán Mac Donncha.

Aon chomhairle agat do imreoirí óga? Taitneamh a bhaint as chuile chluiche agus is fearrde obair chrua ná tallann i gcónaí!

Aon chaitheamh aimsire eile? Is breá liom a bheith ag casadh ceoil. Casaim na píobaí uilleann agus an fheadóg mhór.

Gluais – Glossary

aghaidh a thabhairt – to face dúshláin éagsúla – different challenges pearsantacht – personality ríméad – to be glad Bradán – Salmon Cluiche Craoibhe –** Championship Match **Píobaí Uilleann – Uilleann Pipes Feadóg Mhór – Flute