Brian Darby - Laoch Mór Róid agus Uíbh Fhailí
Brian Darby - Laoch Mór Róid agus Uíbh Fhailí

Ár gCluichí, Ár Laochra #11 – Brian Darby


Is é laoch mór Róid agus Uíbh Fhailí, Brian Ó Diarmada, atá faoin spotsholas againn an iarraidh seo mar chuid den tsraith 'Ár gCluichí, Ár Laochra'. Tá a shaol caite ag Brian ag treabhadh an ghoirt dá chlub agus dá chontae agus seal maith caite aige ina chaptaen ar an dá fhoireann.

Ní scileanna peile amháin atá ag Brian, mar sin féin, agus an leabhar ‘The Rhode Way’ scríofa agus foilsithe aige le cúpla bliain anuas. Féach thíos mar a d’fheagair fear Róid an fiche ceist sciobthaí a chuir muid air!

‘‘Bhí páirt mhór ag an nGaeilge i mo shaol i gcónaí. Go ginearálta, d’úsáid mé í ar scoil i rith an lae agus sa bhaile, freisin. Is cúis mhór áthais agus bróid dom, an traidisiún a chur chun cinn agus a leanúint le mo bheirt mhac óg anois. Is iontach go deo cultúr beo beathach dár gcuid féin a bheith againn.’’

Brian Ó Diarmada, 12 Márta, 2020

Ainm: Brian Ó Diarmada

Aois: 34

Slí bheatha: Príomhoide, Scoil Phádraig, Baile Bhriain

Club: Ród

Contae: Uíbh Fhailí

An scannán is fearr leat? Old School

An banna ceoil is fearr leat? Coldplay

An áit is fearr leat? Dubai nó Daingean Uí Chúis. Dhá áit dhifriúla!

An bia is fearr leat? Iasc, sceallóga agus piseanna

An clár teilifíse is fearr leat? The Big Bang Theory

An chéad chuimhne CLG atá agat: Ag imirt peile le mo chairde ar scoil i mBaile Bhriain

An t-imreoir ab fhearr leat nuair a bhí tú óg: Cathal Daly

An chéad uair ar imir tú le do chontae: 6ú Lá de mhí Eanáir, 2008

An t-imreoir is fearr a d’imir leat: Niall Mc Namee

An t-imreoir is fearr a d’imir i do aghaidh: David Kelly, Sligeach

An cluiche is fearr a d’imir tú riamh: Cluiche Cáilithe v Aontroim 2018

Buaicphointe do shaoil imeartha le do chontae: Ag imirt i bPáirc an Chrócaigh

Buaicphointe do shaoil imeartha le do chlub go dtí seo: Ag buachaint na gcraobhacha in Uíbh Fhailí agus a bheith san iomaíocht i gCraobhchomórtas Laighean

An duine is mó a raibh tionchar aige/aici ar do shaol imeartha go dtí seo: M’athair agus mo mháthair

Aon chomhairle agat do imreoirí óga? Bain taitneamh as agus déan do dhícheall

An mbeadh suim agat a bheith i do chóitseálaí/bhainisteoir amach anseo? Uaireanta bheinn, uaireanta eile, ní bheinn! Coimeádaim súil ghéar ar chúrsaí peile go ginearálta

Aon chaitheamh aimsire eile? Ag tumadh i mBóthar na Trá, ag surfáil sa Leacht, ag léamh agus ag bualadh le mo chairde

Gluais / Glossary

Laoch – Hero Spotsholas – Spotlight an iarraidh seo – this time treabhadh an ghoirt – ploughing the field / soldiering seal – spell mar sin féin – that said foilsithe – published beo beathach – alive and well sceallóga – chips cluiche cáilithe – quailifier chraobhchomórtas – Championship déan do dhícheall – do your best súil ghéar – keen eye ag tumadh – diving ag surfáil – surfing An Leacht – Lahinch