Fáilte chuig gaa.ie - suíomh oifigiúil CLG
Uachtarán Chumann Lúthchleas Gael Seán Ó hÓráin, le iománaí Átha Cliath Liam Ó Luachra, ag lainseáil Seoladh na nGaeilge #GAAGaeilge
Uachtarán Chumann Lúthchleas Gael Seán Ó hÓráin, le iománaí Átha Cliath Liam Ó Luachra, ag lainseáil Seoladh na nGaeilge #GAAGaeilge

Tograí Gaeilge Chumann Lúthchleas Gael


D’fhógair Uachtarán Chumann Lúthchleas Gael, Seán Ó hÓráin, beartais Ghaeilge de chuid an chumainn ar an Máirt, 30 Deireadh Fómhair, 2018 i bPáirc an Chrócaigh. I measc na dtograí a fógraíodh bhí ceapachán Jamie Uí Thuama mar chéad Oifigeach Forbartha Gaeilge de chuid an chumainn. Tá Jamie Ó Tuama ag obair in earnáil na Gaeilge le fiche bliain anuas agus tá se ina Oifigeach Gaeilge ar a chlub féin CLG Dhún Doire i gcontae na Mí.

Fógraíodh, freisin, tacaíocht an chumainn do Fhondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha – scéim atá á heagrú i gcomhar le Glór na nGael. Seoladh ceithre fhíseán, ‘Buail buille don Ghaeilge’ a rinne Cillian O’Connor, Michael Murphy, Tadhg de Búrca agus Liam Rushe – a bhí i láthair leis na físeáin a sheoladh.

Chomh maith leis sin, d’fhógair an tUachtarán, Seán Ó hÓráin, go raibh comharthaí dátheangacha á scaipeadh ar chlubanna fud fad na tire. Comhfhiontar a bhí anseo idir CLG, An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Foras na Gaeilge agus ag Glór na nGael. An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta a chuir an maoiniú ar fáil don fhiontar seo.

Dúirt Seán Ó hÓráin, Uachtarán Chumann Lúthchleas Gael: Tá an Ghaeilge ag croílár an chumainn agus is fearrde sinn dá bharr. Tá tiomantas CLG don Ghaeilge le feiceáil go soiléir ó cheapachán an Oifigigh nua Ghaeilge agus guíonn muid gach rath ar Jamie Ó Tuama ina ról nua.

Tá sé sóiléir, freisin, ón gcomhoibriú idir muid féin, an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Foras na Gaeilge agus Glór na nGael. Tá toradh an chomhoibrithe sin le feiceáil sna comharthaí dátheangacha atá a ndaileadh ar gach club sa tír faoi láthair.

Tá muid an-sásta lenár bpáirtnéireacht le Glór na nGael agus le forbairt Fhondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha - agus tá súil againn go rachaidh an scéim seo ó neart go neart.

Ábhar bróid dúinn go bhfuil an oiread sin de lucht labhartha Gaeilge ag imirt ár gcluichí ag an leibhéal is airde. Tá muid fíorbhuíoch de Chillian O’Connor, Tadhg de Búrca, Liam Rushe agus de Michael Murphy as páirt a ghlacadh sna físeáin iontacha a chonaic sibh inniu. Is cinnte go mbeidh tionchar ag na físeáin seo ar dhaoine óga fud fad na tíre.

Labhair Seosamh Mac Donncha, Cathaoirleach Choiste Náisiúnta na Gaeilge agus Jamie Ó Tuama, Oifigeach Forbartha Gaeilge CLG, faoi na rudaí éagsúla a bhí idir lámha ag an gCoiste faoi láthair agus faoi na beartais éagsúla a bhí á seoladh.

Seolfar plean trí bliana Chumann Lúthchleas Gael don Ghaeilge go luath.

Official Sponsors of the GAA Football All-Ireland Championship

Official Sponsors of the GAA Hurling All-Ireland Championship

Live Competitions