Fáilte chuig gaa.ie - suíomh oifigiúil CLG
Mickey Harte agus Pat Gilroy i bPáirc an Chrócaigh i 2011.

Mickey Harte agus Pat Gilroy i bPáirc an Chrócaigh i 2011.

Tír Eoghain ag seasamh go h-ard


LeConchúrÓSé


TácathollmhóragteachtigcluicheLeathcheannaispeilenahÉireannidirBaileÁthaCliathagusTírEoghainDéDomhnaigh?

D’imríodarinaghaidhachéilesabhliain2011sachluicheceathrúceannaisarláfliuchgaofaráitarbhuaighBaileÁthaCliatharscór0-22go0-15buíochasleh-ardtaispeántasóDhiarmuidConnolly,ad’aimsigh0-07d’iomlánna‘Dubs’.Bhíanaimsirchomhdonasingurcasadharsiúilnasoilsíroimhthúsanchluiche,samhraínahÉireann!

Faoinamarshéidanréiteoir,JoeMcQuillan,anfheadógdheireanachbhímuintirpheilenahÉireannsástanachndearnadhníosmódamáisted’fhoireannathuggoleorsiamsaíochtadóibhótháinigsiadaranbhfód.

BaéPatGilroyabhímarbhainisteoirnapríomhchathrachanbhliainsinagusbhuaighafhoireanncornSamMaguiredenchéaduairó1995aguséimbunanchúraim.BhíMickeyHarteigceannasarThírEoghaindonchluicheceathrúceannaissinagustáséfósansin.

BaléirfaointráthsingoraibhandáfhoireannabhíinéadanachéileagdulidtreoíochtaídifriúlalefoireannógocrachGilroyagteachtchuncinnagusmórimreoiríHarteimitheiléigleisnahimreoiríógacosúillePeterHarterudbeagmí-aibíaganam.

Leissind’éirighgoleord’imreoiríasónbpeilabhímarchroílárfhoireannHartearfeadhblianta.BrianDooher,KevinHughes,PhilipJordan,BrianMcGuigan,EndaMcGinleyagusCiaránGourleysabhliain2011.

Leananráigd’imreoiríagéiríasónbpeilidir-chontaearaghaidhsnabliantaatháinigigcionnar2011leleithéidíRyan‘Ricey’McMenamin,JoeMcMahon,ConorGormley,PascalMcConnell,StevenO’Neill,DermotCarlinagusMartinPenroseagcrochadhnabuaitaisíleo.

ChaithTírEoghainroinntbliantasanfhásachagusiadagstreachailtlámhaleagadharmhórchumhachtaípeileanlaeinniucosúilleBaileÁthaCliath,Ciarraí,MaighEoagusDúnnanGallgopointeáirithe.Badheacairanrudéimreoirínuaafháillehionadúadhéanamharangcuidtaithísin.

I2012chuadarsíosgoCillAirnearláálainnagusrinneCiarraícéasadhorthuagbuachanarscór1-16go1-06.BhíPáircMhicGearailtarnósancholasaeimlepobaláitiúilgárthachannabhíarbíslegachscór,díoltasnaRíochtataréiscluichímóraachailliúintdóibhi2003,2005agus2008.

ChaillsiadleséphointegoMaighEosachluicheleathchraoibhei2013agusbhuaighaseannaimhdeUltacha,ArdMhacha,orthusnababhtaícáilithei2014rudachruthaighmífhoighneachtileithfhoireannóigHarte.

Shroichsiadcluicheleathchraoibhei2015aguscluicheceathrúceannaisanuraidhachchailleadarigcoinneChiarraíagusMhaighEoaraon.

Imblianaáfach,táruddifriúilfaoinbhfoireannseo,táthartagthainaoisagustáníosmótaithíacuaranstáitsemór.Léiríonnsiadagcuidpoitéinsiúlagominicanois,rudabhfuilbagarthaacuó2015.

Tá6-77scóráilteacuigceithrechluicheansamhradhseo,nílníosmóscóráilteagfoireannarbitheileseachasÁthCliath.Cothromaíonnséseoamachag23pointescóráiltegachcluichearanmeán.Sna8gcluichedheireanachaigCraobhchomórtasnahÉireannagusUladhnílcúlgéillteacuachibpéiredóibhaguslecórasimearthaéifeachtachtánahuirlisíuiligaculehimscrúdúdianachurarÁthCliath.

NíféidirashéanadhnachbhfuiljabdenscothdéantaagMickeyHarte,abhfuilina15úbliainmarbhainisteoirarachontae.TáimreoirícíocrachanuatagthachunsolaisfaoinastiúircosúillehAidanMcCrory,TiernanMcCann,PeterHarte,NiallSludden,MarkBradley,ConallMcCannagusPádraigHampsey.Tátharuiligógagusagimirtgosmioranoismartálán-mhuinínacuiontuféinagussachórasimearthaathugdháchraobhUltachadóibh.

IséSeánCavanagh,abhfuilinabhliaindheireanachpeileant-aonnascatáfágthaónbhfoireannabhuaighSamMaguiredenchéaduairi2003.

Faoinamseotáséinamdóibhanchéadchéimeileathógáil.LeisanluasatáacusalíneleathchúilleMcCannagusHarteagdularanbhfrithionsaínuairabhuannTírEoghainseilbharaisagusanfhisiciúlachtatáacutharttimpealllárnapáirceleCavanaghagusMattieDonnellyisbagairtmhóranoisiad.

Tásiadaclaí,gohiontachagcosaintagimirtlebeirtscuabadóir,agusníostábhachtaífós,táant-eispéireasacuanois.

AnbhfuilanchumhachtacuanbhuilechinniúnachabhuaileadhDéDomhnaigh?Bhíodarleagthaamacharangcanbhásachd’éirighleoanceannisfearrafháilarangcomhaireamh.

Anois,seasannsiadgohardarís.

Official Sponsors of the GAA Football All-Ireland Championship

Official Sponsors of the GAA Hurling All-Ireland Championship