Fáilte chuig gaa.ie - suíomh oifigiúil CLG
Kieran Donaghy agus Colm Cooper ag céiliúradh i 2014.

Kieran Donaghy agus Colm Cooper ag céiliúradh i 2014.

Súil siar ar Mhaigh Eo agus Chiarraí 2014


LeConchúrÓSé


Tríbliainindiaidhcheanndenacluichíabfhearribpeil,buailfidhMaighEoagusCiarraíDéDomhnaighseoibPáircanChrócaighlespotaigCraobhPeilenahÉireannarfáildonbhuaiteoir.

NílmóránathruithearnafoirneónamarimirsiadigCluicheLeathcheannaisnahÉireann2014ibPáircanChrócaighagusansiniLuimneachsachluicheathimearthaleformhórnan-imreoirífósagimirtgosmior.

BhuaighCiarraígoh-éascaarMhaighEoigCraobhannanahÉireann2004agus2006le8agus13bpointelespáráilacutharagcuidchéilecomhraicónIartharagusdeiriar-imreoirChiarraí,DarraghÓSé,goraibheadarigcónaíabaltadulchuncinnarMhaighEonuairatheastaighuathu.Thuigséfaoinmbliain2014gurathraighcúrsaígomóráfach.

BhífiosmaithagmuintirMhaighEoagusmuintirnatíregoraibhfoireanndifriúilacuónafoirneatháinigrompu,foireannnachngéillfícumacénsaghasdúshlánacuireadhosagcomhair,agusnuairasmaoinítearsiararangcluichesineatarthuagusCiarraí3blianaóshin,nílaonionadhanngurthugadarcluicheleathcheannaisdúinnambeidhcuimhneairgoceannibhfad.

DraíochtJamesO’DonoghueagusCillianO’Connor,ciccomhscóirKieranO’Learysachéadchluiche,teachtaraisMhaighEo,anleantóirMhaighEo,nóan‘Tarbh’maraghlaoitearinniuairagteachtaranbpáircchunachuidtuairimíachuriniúl,seoiadcuiddenabuaicphointíónacluichísinnachndéanfaidhmuintirandáchontaedearmadorthulefadaanlá.

TháinigCiarraíisteachgodtíancluicheseotaréisbuachanarscór1-20go2-10igcoinneGhaillimhleMaighEoagbuachanarChorcaighlepointeamháin,1-19go2-15.Dháchontaeletraidisiúnmórpeile,bhícogadhmóragdruidimidtreoanchluicheleathcheannaisaran24Lúnasa.

ChríochnaighanchéadchluichesinidirfoirneÉamonnFitzmauriceagusJamesHoranarchomhscórle1-16scóráilteagandáfhoireannaraon.ThosaighCiarraígotapaagusfaoileathambhíodar0-09go0-05chuntosaigharMhaighEoabhíigcruachástaréischártadeargfearChathairnaMartagusceannairenafoirne,LeeKeegan.

ThosaighnaceisteannacéannaagteachtaníosansinfaoiláidreachtintinneMhaighEo.Anseasfaranfódanuairseole14aranbpáircagunóanngéillfidísaríseilenuairasheasdúshlánmórrompu?

D’fhreagairsiadgoláidiragusléirighsiadagcuidteachtaaniarfaoiJamesHoransadaraleath,agscóráil1-11chunancluicheaathrúgohiomlán.Faraordóibh,níraibhfoireannÉamonnFitzmauricecríochnaitheagusigcaitheamhdísledeireanachanbhainisteoirchuirséKieranDonaghyaranbpáircleisanRíocht5phointechundeiridh.BhuaighDonaghycicsaordoBryanSheehanagusscaoilséanliathróidgodtíO’Donoghuelehaghaidhcúl.LeCiarraípointeamháintaobhthiarsanóiméaddeireanachd’aimsighant-ionadaí,KieranO’LeaeyardphointechunCiarraíachoimeádslánarfeadhláeile.

Lebheithionraic,chuirandáfhoireannardchluichearsiúlagusbhíríméadarmhuintirnatíreiadafheiceáilinamharcaachéilearís.

Leissin,fógraíodhgombeidhandarachluichethíosiLuimneachtoiscpeilMheiriceánachibPaircanChrócaigh,rudachuirdíomáardhaoine.Bhíanghrianagscoilteadhnagclochanlaúdsin,agusónamarshéidanréiteoir,CormacReilly,afheadógrinneadhdearmadaranathrúionaid.

BhíPáircnanGaeilplódaithe,leluchtleanúnaagiarraidhbabhtaeileafheiceáilidirandá fhoireanntrom-mheáchainseoagusníorfhágadhiníslebríiadleisanglcuicheagcríochnú3-16go3-13taréisamabhreiseibhfábharChiarraí.D’fhágandásheitimreoiríagcuidfuinnimhuiligaranbpáirc.

Sadeireadh,bhíbinseChiarraírudbeagníosláidreagusbhíodarníosúratoiscgoraibhníosmóseilbheacudebharrtaispeántasdenchéadscothDavidMoranilárnapáirce,lefearKerinsO’Rahilly’sceannasach.

BhíCiarraí2-03go0-02síosle25nóimeadaranglcogtaréisdoChillianO’Connordháchúlaaimsiúachfaoileathambhícúlamháineatarthu,2-05go1-05.DábhfeicfeáBatmanagusRobin,smaoineofáarDonaghyagusO’Donoghuesadaraleathsin,leisanmbeirtagcruthúiliomadfadhbannalehaghaidhchosaintchráiteMhaighEo.ShabháilDónalVaughanMaighEolescórdéanachchunancluicheathabhairtgoh-ambreiseachfuairCiarraíancúigscórdeireanachachundeireadhachuirlehaislingífhiranIarthair.

Caibidilnualeteachtsaniomaíochtspleodrachseo.Tuilleadhdenrudcéannaaríslebhurdtoil!

Official Sponsors of the GAA Football All-Ireland Championship

Official Sponsors of the GAA Hurling All-Ireland Championship